Dokumenty wg tagu: naukowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
214 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 29/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 roku opinia w sprawie sprawozda... 2021-10-25
201 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie projektu arkusza oceny pracowników dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w zakresie działalności nauko... 2019-11-04
197 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania kryteriów i trybu oceny dz... 2019-11-04
207 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 7/2019 z dnia 16 października 2019 roku o zmianie Uchwały nr 1 z 9 października 2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w sprawie składu Rady Nauk... 2019-10-16
206 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 6/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 10 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii 2019-10-10
205 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 5/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 10 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo 2019-10-10
204 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 4/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 10 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo 2019-10-10
203 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 3/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 9 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii 2019-10-09
202 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 2/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 9 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo 2019-10-09
193 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 1/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 9 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo 2019-10-09