Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
1 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2020/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie upoważnienia dr Tomiry Chmielewskiej-Ignatowicz do pełnienia funkcji promotora pracy magisterskiej Pana... 2020-01-27
259 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 203/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kontynuacji zatrudnienia p. dr Joanny Za... 2019-12-16
215 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia dra Alberto Regagliolo do pro... 2019-12-09
213 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 8/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie pełnienia funkcji promotora pracy magisterskiej Pani Anny Hudymy (110727) pt. W poszukiwaniu transcende... 2019-12-09
212 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie upoważnienia dr Kamy Pawlickiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na kierunku Kulturoznawstwo z ... 2019-12-09
253 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 197/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowe... 2019-11-18
252 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 196/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjneg... 2019-11-18
208 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 8/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 18.11.2019 roku w sprawie wyborów uzupełniających przedstawiciela profesorów i profesorów UKSW do... 2019-11-18
210 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 5/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie przedłużenia zatrudnienia p. dr. hab. Piotra Weisera na stanowisku prof. UKSW z dnia 15.11.2019 2019-11-15
201 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie projektu arkusza oceny pracowników dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w zakresie działalności nauko... 2019-11-04