Dokumenty wg tagu: język obcy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
104 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie... 2022-04-25
103 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (jęz... 2022-04-25
257 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 119/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego... 2021-11-15
254 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 116/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia eg... 2021-11-15
251 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 113/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego... 2021-11-15
248 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 110/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia eg... 2021-11-15
245 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 107/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego (język angielski) w przewodz... 2021-11-15
242 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 104/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia eg... 2021-11-15
236 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 98/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egz... 2021-11-15
222 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/2021 Dziekana Wydzia... 2021-10-29