Dokumenty wg tagu: egzamin doktorski

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
141 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 62/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (języ... 2021-06-21
140 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 61/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofi... 2021-06-21
139 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewo... 2021-06-21
176 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 89/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (ję... 2020-10-19
175 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 88/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (jęz. a... 2020-10-19
71 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 66/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jana Falkowskiego 2020-05-18
70 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (jęz. angielski) w prze... 2020-05-18
69 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie do... 2020-05-18
68 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 63/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 maja 2020 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie dokt... 2020-05-18
65 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 112/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2020-04-29