Dokumenty wg tagu: habilitacje

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
3 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia Nr RDfiloz_1/01/2022 z 13 stycznia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia d... 2022-01-14
2 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW Nr RDfiloz_2/01/2022 powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk hu... 2022-01-14
1 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW Nr RDfiloz_3/01/2022 powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk hu... 2022-01-14
154 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Włodzimierzowi Strusowi w dziedzinie ... 2021-12-02
119 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z dnia 7 października 2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w d... 2021-10-08
118 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z dnia 7 października 2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w d... 2021-10-08
111 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dy... 2021-09-16
104 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr Małgorzacie Starzomskiej-Rom... 2021-07-01
86 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Piekarskiemu w dziedzinie nauk humanistycz... 2021-06-14
85 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie odwołania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Piekarskiemu w dziedzinie nauk humanistyczn... 2021-06-14