Dokumenty wg tagu: doktoranckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
102 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 1 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Bożeny Mioduszewskiej 2021-07-01
94 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Justyny Harasimczuk 2021-06-17
93 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Justyny Harasimczuk 2021-06-17
69 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Stolarskiego 2021-04-09
49 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 roku w sprawie nadania mgr Kindze Wojcieszek stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 2021-03-10
27 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Zbigniewa Małysza i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyj... 2021-02-08
26 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Kingi Wojcieszek i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przy... 2021-02-08
36 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. powołania prof. ucz. dra hab. Jana Cieciucha na kierownika studiów doktoranckich (na kierunku filozofia) na WFCH 2020-10-03
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. powołania dr hab. prof. ucz. Magdaleny Płotki do Rady Szkoły Doktorskiej UKSW, jako kierownika ścieżki filozofia 2020-10-03
7 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/10/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/4/2016 2018-10-04