Dokumenty wg tagu: doktoranci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej mgr Anny Cichockiej 2022-07-06
121 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 7 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgrAgnieszki Gralewicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2021-10-08
120 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 7 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Mioduszewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2021-10-08
96 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Mikołaja Stolarskiego 2021-06-17
95 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dr Marcina Kłosowskiego 2021-06-17
83 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia Programu wspierania Promotorów sprawujących opiekę nad Doktorantami Szkoły Doktorskiej UKSW na ścieżce kształcenia w zakre... 2021-05-08
34 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Gralewicz 2021-03-05
33 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gralewicz 2021-03-05
1 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 7 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego p. mgra Mariusza Leleno-Czarnka 2021-01-08
85 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Artura Andrzejuka na promotora doktorantki mgr Natalii Herold 2020-12-04