Dokumenty wg tagu: czasopisma

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
104 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-07
103 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-07
93 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii w sprawie składu Redakcji oraz składu Rady Naukowej czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-04
92 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania regulaminu czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2020-12-04
79 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie zatwierdzenia regulaminu czasopisma naukowego „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2020-11-30
74 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2020-11-23
73 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2020-11-23
72 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2020-11-23
67 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. składu Rady Naukowej czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2020-11-05
52 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2020-10-13