Dokumenty wg tagu: zatrudnienie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
63 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad nawiązywania i przedłużania stosunków pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniw... 2012-04-23
146 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas ni... 2012-03-22
145 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5... 2012-03-22
144 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na c... 2012-03-22
134 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres ... 2012-02-23
133 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5... 2012-02-23
132 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na cz... 2012-02-23
131 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na cz... 2012-02-23
88 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas ... 2012-01-26
87 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na ... 2012-01-26