Dokumenty wg tagu: wybór

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
381 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 184/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dr. hab. Romualda Jaworskiego do komisji... 2016-10-25
380 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 183/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona do komisji dyscypl... 2016-10-25
379 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 182/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ks. prof. dr. hab. Franciszka Mickiewicza do komisji dy... 2016-10-25
162 2016 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarzadzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2016 r., w sprawie publikacji listy kandydatów na dzie... 2016-05-05
131 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 51/2016 UKW UKSW z dnia 14 kwietnia 2016 r.,w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektora UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-04-15
130 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 50/2016 UKW UKSW z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektora UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-04-15
129 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 49/2016 UKW UKSW z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektora UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-04-15
112 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 35/2016 UKW UKSW z dnia 18 marca 2016 r., w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru rektora UKSW na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-03-21
112 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2015-11-19
240 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2014-11-20