Dokumenty wg tagu: stanowisko

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
214 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 1 roku 2020-03-11
86 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska ds. systemów bezzałogowych w U... 2020-02-17
82 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2020 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2020r. w sp... 2020-02-10
77 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu prof. dra hab. Andrzeja Kutnera, na stanowisk... 2020-02-05
6 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych ... 2020-01-07
504 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 226/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora UKSW na okres 2 lat 2019-11-27
503 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 225/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora UKSW na czas nieokr... 2019-11-27
502 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 224/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora UKSW na okres 2 lat 2019-11-27
501 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 223/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na czas nieokreślony 2019-11-27
500 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 222/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na czas nieokreślony 2019-11-27