Dokumenty wg tagu: senacka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
597 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra Macieja Fuszary do senackiej komisji ds. mienia i finansów 2020-09-18
596 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru prof. dra hab. Marka Lisieckiego do senackiej komisji ds. m... 2020-09-18
595 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 152/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra hab. Bogumiła Szmulika, prof. ucz. do senackiej komisji ... 2020-09-18
594 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra Tomasza Kulpy do senackiej komisji ds. mienia i finansów 2020-09-18
593 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra hab. Grzegorza Łęcickiego, prof. ucz. do senackiej komis... 2020-09-18
592 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 149/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru ks. dra hab. Jana Niewęgłowskiego, prof. ucz. do senackiej k... 2020-09-18
591 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 148/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr hab. Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, prof. ucz. do senacki... 2020-09-18
590 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 147/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru ks. dra hab. Macieja Bały, prof. ucz. do senackiej komisji d... 2020-09-18
589 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 146/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru mgr Agnieszki Koperskiej do senackiej komisji ds. kadr nauko... 2020-09-18
588 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 145/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra hab. Jakuba Pawlikowskiego, prof. ucz. do senackiej komi... 2020-09-18