Dokumenty wg tagu: plan wydawniczy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Studi... 2018-02-14
34 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Biolo... 2018-02-14
33 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk ... 2018-02-14
32 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Matema... 2018-02-14
31 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk H... 2018-02-14
30 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Prawa ... 2018-02-14
29 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk H... 2018-02-14
28 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Filozo... 2018-02-14
27 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Prawa ... 2018-02-14
26 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Teolog... 2018-02-14