Dokumenty wg tagu: kurs

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
432 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Kursu Teologicznego (ad lauream) na Wydziale Teologic... 2020-07-07
247 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2017-09-26
377 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. uchylające zarzadzenie w sprawie utworzenia kursu specjalnego język... 2016-10-21
179 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 98/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wp... 2015-06-25
9 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r. w ... 2015-02-20
9 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 96/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013... 2013-12-11
75 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego kursu dokształcającego „Administracja instytucjami kościelnymi w prawie kano... 2013-05-20
85 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2013 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego kursu dokształcającego „Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa ... 2013-04-23
84 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego kursu dokształcającego „Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w ... 2013-04-23
8 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2012 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów w zajęciach i konsultacjach doradczych prowadzony... 2012-11-28