Dokumenty wg tagu: komisja rekrutacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
67 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracowni... 2015-12-14
230 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok a... 2015-04-23
265 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 2015-01-22
3 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracowni... 2015-01-15
157 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwalę nr 40/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na ro... 2014-05-29
129 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
94 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 2014-01-23
145 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2013/2014 2013-04-25
94 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2013 Rektora UKSW z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracowników obsługi administracyjnej komisji rekrutacyjnych j... 2013-02-05
154 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok a... 2012-04-26