Dokumenty wg tagu: kierownik kierunku

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
848 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 389/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia Włoska na Wydziale Nau... 2020-10-27
844 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 387/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku lekarskiego na Wydziale Medyczny... 2020-10-26
824 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 376/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Biologia na Wydziale Biologii i ... 2020-10-09
823 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 375/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale... 2020-10-09
817 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 369/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Pedagogika I i II stopnia na Wy... 2020-10-01
816 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 368/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Pedagogika specjalna na Wydzia... 2020-10-01
815 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 367/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Pedagogika przedszkolna i wczes... 2020-10-01
810 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 362/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Teologia na Wydziale Teologicz... 2020-10-01
809 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 361/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Dziennikarstwo i komunikacja sp... 2020-10-01
808 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 360/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Specjalistyczne studia teologic... 2020-10-01