Dokumenty wg tagu: kierownik katedry

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
257 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 168/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia klasyczna na Wydziale Nauk Hu... 2020-03-31
256 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 167/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życ... 2020-03-31
255 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 166/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzin... 2020-03-31
254 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 165/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Wyznaniowego i Komparatystyki Praw... 2020-03-31
253 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kanonicznego Prawa Karnego, Administracy... 2020-03-31
252 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 163/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa o Posłudze Nauczania i Uświęcania ... 2020-03-31
244 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 162/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa K... 2020-03-31
231 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 159/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Psychologicznych Podstaw Wychowania w... 2020-03-11
230 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 158/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty w... 2020-03-11
229 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Filozofii i Socjologii Wychowania w In... 2020-03-11