Dokumenty wg tagu: jakość kształcenia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 73/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2024-02-14
480 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2023-11-17
368 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 7/2022 Prorektor... 2023-10-02
137 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2022/2023 oraz wytycznyc... 2023-04-27
395 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 54/2022 Rektora Uniwer... 2022-10-06
245 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego do... 2022-06-29
151 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2019/2020 i 2020/2021 or... 2022-04-29
105 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania stałego zespołu roboczego d... 2022-03-15
414 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 89/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2021-09-30
392 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu Julii Brendel do Uczelnianej Komisji ds. Jakośc... 2021-09-28