Dokumenty wg tagu: instytut psychologii

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
247 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 161/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii C... 2020-03-31
115 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Społecznej w Instytucie P... 2020-02-19
114 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych w ... 2020-02-19
113 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej... 2020-02-19
112 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Poznawczej w Instytucie Ps... 2020-02-19
111 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Psychologii Osobowości w Instytucie Ps... 2020-02-19
110 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Metodologii Badań Psychologicznych w ... 2020-02-19
109 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju w Insty... 2020-02-19
108 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w... 2020-02-19
107 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Religii w Instytucie Psych... 2020-02-19