Dokumenty wg tagu: finansowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
146 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 45/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2010-05-27
166 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 85/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2009 2009-10-22
116 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 35/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2008 2009-04-23
144 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 77/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2008 2008-10-23
111 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2007 2008-05-29
139 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 62/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2007. 2007-11-22
136 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 59/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ... 2007-10-25
93 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2006 2007-04-26
171 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania... 2006-11-23
128 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 47/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie instrukcji opisu i obiegu dokumentów finansowo – księgowych d... 2006-10-30