Dokumenty wg tagu: doktoranci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
277 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 16/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2009-04-23
55 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2009 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2009-01-14
1 2009 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2009 r. wyboru Komisji dyscyplinarnych 2009-01-14
163 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 96/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2008-12-18
162 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 95/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2008-12-18
127 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 60/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2008/2009 2008-06-26
49 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2008-01-21
48 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2007 Rektora UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników st... 2007-09-27
92 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 14/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-04-26
76 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2007 Rektora UKSW z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2007-02-02