Dokumenty wg tagu: arkusze wydawnicze

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
43 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Studi... 2019-02-15
42 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Teolo... 2019-02-15
41 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Praw... 2019-02-15
40 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Praw... 2019-02-15
39 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk ... 2019-02-15
38 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk H... 2019-02-15
37 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk H... 2019-02-15
36 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Matema... 2019-02-15
35 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019. r. w sprawie przyznania Wydziałowi Filoz... 2019-02-15
34 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Biolo... 2019-02-15