Monitor Rady Uczelni

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2021 Uchwała Uchwała Nr 7/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansoweg... 2021-11-23
6 2021 Uchwała Uchwała Nr 6/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie opiniowania Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2021 rok 2021-06-25
5 2021 Uchwała Uchwała Nr 5/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za 2020 rok 2021-06-25
4 2021 Uchwała Uchwała Nr 4/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finanso... 2021-06-25
3 2021 Uchwała Uchwała Nr 3/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 1/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2021-06-25
2 2021 Uchwała Uchwała Nr 2/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych pr... 2021-03-23
1 2021 Uchwała Uchwała Nr 1/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów na Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersy... 2021-03-23