Monitor Rady Uczelni

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
15 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 17 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie korekty opiniowania Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2020 rok 2020-12-21
14 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 16 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie opiniowania zmian do Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2020-11-16
12 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 15 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wskazania kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersy... 2020-10-29
10 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 14 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Zastępy Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Kardyna... 2020-09-01
9 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 12 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2020-08-17
8 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 11 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie korekty opiniowania Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2020 rok 2020-07-20
6 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 8 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opiniowania Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2020 rok 2020-07-02
5 2020 Uchwała UCHWAŁA Nr 7/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2019 2020-06-01
4 2020 Uchwała UCHWAŁA nr 6/2020 RADY UCZELNI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie opiniowania zmian w Uchwale Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kard... 2020-06-01
3 2020 Uchwała UCHWAŁA nr 3/2020 RADY UCZELNI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie opinii przedłożonej korekty planu rzeczowo-finansowego 2020-03-06