Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 23/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Statutu UKSW, na stanowisku innym niż profesora i profesora uczelni, w celu wyboru dwóch kandydatów na członków senatu Uniwersytetu i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

pozycja 114
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-05-10
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kandydat zebranie wyborcze członek senatu
załączniki