Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 8/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2023/2024

pozycja 34
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2024-02-14
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi harmonogram rok akademicki zajęcia
załączniki