Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 6/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 83/2014 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia w UKSW Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej

pozycja 27
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2024-02-02
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające procedura antymobbingowa mobbing
załączniki