Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 2/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przydzielenie wydziałom mandatów elektorów Uniwersytetu w grupach nauczycieli akademickich, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 pkt 1-2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 11
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-01-26
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział mandat elektor
załączniki