Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 145/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny dodatkowej – pedagogika, w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora mgr Nikoli Cichockiej

pozycja 9
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2023-01-12
rok 2023
kategoria Nauka
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komisja przewód doktorski sprostowanie błędu
załączniki