Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2022/2023 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 502
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-11-28
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranci rok akademicki pomoc materialna stypendium socjalne
załączniki