Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 107/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia dr. hab. Artura Błażejewskiego, prof. UWr (IA, UWr) na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zdeb pt.: „Eksperymentalne badania możliwości poznania pożywienia dawnych społeczności dzięki analizie zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach glinianych pochodzących z badań wykopaliskowych”

pozycja 378
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-09-29
rok 2022
kategoria Nauka
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi przewód doktorski recenzent
załączniki