Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

pozycja 214
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2022-05-30
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zajęcia ocena wzór ankieta
załączniki