Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 99/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 282/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat wymienionych w art.79 ust 1 i 2 Ustawy -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 403
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-09-22
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty warunki zmieniająca uchwała
załączniki