Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 41/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 02 września 2021 r. w sprawie zasad realizacji mobilności nauczycieli akademickich (STA) i pracowników administracyjnych (STT) do Programu ERASMUS+ KA107 w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064840

pozycja 364
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2021-09-02
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus zasady erasmus+
załączniki