Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 20/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 282/2020 Senatu UKSW w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat wymienionych w art.79 ust 1 i 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 151
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-04-22
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty warunki zmieniająca uchwała
załączniki