Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 59/2012 Rektora UKSW z dnia 7 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2012-2016

pozycja 6
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-01-22
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające zakres działania zakres obowiązków rektora i prorektorów
załączniki