Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 282/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat wymienionych w art.79 ust 1 i 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 745
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-09-24
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty warunki
załączniki