Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 28/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendiów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyjazdy studentów na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Projektu Programu ERASMUS+ KA103 nr umowy 2018-1-PL01-KA103-047760

pozycja 285
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-08-07
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus+
załączniki