Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 241
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-07-16
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wynagrodzenie godziny ponadwymiarowe
załączniki