Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 19/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji nauczycieli akademickich (STA) i pracowników administracyjnych (STT) do Programu ERASMUS+ KA103 na rok akademicki 2019/2020

pozycja 149
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-05-14
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus+ kwalifikacje procedury kwalifikacyjne
załączniki