Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 24/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane

pozycja 204
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2018-07-23
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi student system akumulacji
załączniki