Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 33/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji pełnomocnictw oraz zakresów obowiązków koordynatorów wydziałowych/instytutowych UKSW w programie Erasmus

pozycja 140
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-05-15
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus koordynator
załączniki