Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 34/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad kwalifikacji nauczycieli akademickich (STA) i pracowników administracyjnych (STT) do Programu ERASMUS+ KA103 na rok akademicki 2018/2019

pozycja 117
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-05-15
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus procedury kwalifikacyjne
załączniki