Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 4/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywnych decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

pozycja 9
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-01-16
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna
załączniki