Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2017/2018

pozycja 238
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-09-18
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty kursy dokształcające studia podyplomowe zarządzenie zmieniające
załączniki