Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 55/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Uniwersytet Otwarty UKSW oraz nadania jej regulaminu organizacyjnego

pozycja 229
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-07-12
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin uniwersytet otwarty
załączniki