Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

pozycja 2
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-01-03
rok 2017
kategoria Nauka
podkategoria Projekty i stypendia naukowe
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranci naukowe badań naukowych prace rozwojowe projekty badawcze badania statutowe
załączniki