Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 11/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych w wynagrodzeniach nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w UKSW

pozycja 87
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2004-03-25
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki wynagrodzenie prawa autorskie
załączniki