Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 109/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 9/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Rektoratu (Stary Gmach) – UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, ul. Dewajtis 5.”

pozycja 229
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2016-06-23
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Infrastruktura i inwestycje
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi inwestycja zmiana uchwały termomodernizacja
załączniki