Szczegóły dokumentu

Decyzja nr 4/2013 Rektora UKSW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa)

pozycja 311
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2013-01-31
rok 2013
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sylabus wzór opis przedmiotu
załączniki